7th International Conference
on Pesso Boyden System Psychomotor® (PBSP®)

Science and Good Practice

26–29 September 2019 | Prague, Czech Republic

Obecné informace

 conference@pbsp.cz     Obecné informace

Tematické zaměření konference

  • Výzkum v PBSP – empirické studie (včetně kazuistik), s preferencí studií prezentovaných v kontextu současné neurovědy
  • Teoretické koncepty PBSP a jejich styčné body s poznatky neurovědy a/nebo s ostatními psychoterapeutickými přístupy
  • Aplikace PBSP, současné či nové možnosti využití

Podrobné informace najdete v Programu a v českém Průvodci programem.

Přednášky a workshopy probíhají v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti je jako bonus připraven Předkonferenční workshop.

Konferenční poplatek

  • Standardní cena:  600 EUR
  • Občané ČR – sleva 60 %:  6.240 Kč
  • Studenti VŠ (do 26 let) – sleva 70 %:  4.680 Kč
  • Členové PBSP CZ, z.s. –  sleva 70 %:  4.680 Kč
  • Aktivní účastníci (řečníci, lektoři, asistenti):  zdarma

Storno podmínky:
Při zrušení účasti do 30. 6. 2019 se vrací 90 % uhrazené částky (storno poplatek činí 10 %).
Od 1. 7. 2019 se uhrazená platba nevrací (storno poplatek činí 100 %).

Poplatek zahrnuje veškeré konferenční materiály, účast na všech přednáškách a workshopech, vstup na uvítací party, obědy, kávové přestávky a Koncert.

Ubytování si účastníci zajišťují sami.

Chcete-li se zaregistrovat, prosím, vyplňte Přihlášku.