7th International Conference
on Pesso Boyden System Psychomotor® (PBSP®)

Science and Good Practice

26–29 September 2019 | Prague, Czech Republic

Úvod pro odbornou veřejnost

 conference@pbsp.cz     Obecné informace
 

Nemáte-li o PBSP dosud ucelenou představu, pak jsou následující informace určeny právě vám.

PBSP je psychoterapeutickou metodou zaměřenou na léčení poruch vztahově emocionálního vývoje. Terapeutická práce spočívá v navozování korektivní emoční zkušenosti pomocí cíleného a kontrolovaného použití scénických, dramatických a tělově kontaktních postupů.

Autorem metody je americký psychoterapeut Albert Pesso (1929–2016), spoluautorkou jeho žena Diane Boyden-Pesso (1929–2016).

Manželé Pessovi, jejichž 90. výročí narození si letos připomínáme, sdíleli původní profesionální základ ve výrazovém tanci, pohybovém divadle a choreografii. V těchto disciplínách objevili a definovali základní terapeutické principy, které během desetiletí vývoje metody nalezly paralely s teorií attachmentu, postuláty moderní psychoanalýzy a především se současným neurovědeckým poznáním o vývoji a činnosti mozku v emocionální a sociální oblasti.

Účast na konferenci lze doporučit zejména psychologům, psychiatrům a dalším profesionálům, které zajímá takto zaměřená psychoterapie.

Pokud byste se konference rádi zúčastnili, ale nejste si jisti, zda není příliš úzce zaměřena na metodu, kterou neznáte, nabízíme vám zdarma jako bonus Předkonferenční workshop. Tento workshop, určený účastníkům z řad širší odborné veřejnosti, vám poskytne nezbytné informační minimum o PBSP, umožňující s porozuměním sledovat specializovanější program konference.